Gwarancja ceny

napis gwarancja niezmienności ceny

Dla nas rzecz oczywista- zawarta umowa już w formie umowy rezerwacyjnej jest gwarancją utrzymania ceny.

O tym się mówi w Legnicy.

Pomiędzy Zamkiem Piastowskim i Galerią Piastów powstaje niezwykły
apartamentowiec: Palatium. W Legnicy możemy spotkać hasła promujące inwestycję, które najlepiej oddają zamiary inwestora: ,,Legnica jeszcze czegoś takiego nie widziała’’